Ile czasu zajmuje ci zaplanowanie spotkania ze znajomymi na mieście? 

Dla Adama to zadanie na całe popołudnie. Przegląda strony internetowe w takim powiększeniu, że litery są wielkości dłoni. Joanna od razu sięga po telefon i obdzwania po kolei wszystkie knajpki. Doświadczenie nauczyło ją, że na stronach internetowych nie znajdzie tych najważniejszych dla siebie informacji – czy drzwi są wystarczająco szerokie, by zmieścić się wózkiem, czy podjazd ma odpowiedni kąt nachylenia, czy toaleta jest na tyle przystosowana, by mogła samodzielnie z niej skorzystać.  

Adam i Joanna to osoby z niepełnosprawnościami, ale problem efektywnego wyszukiwania informacji w gąszczu niepotrzebnych treści dotyczy nas wszystkich. 

 

Dostępny Świat, czyli jak pomóc użytkownikom znaleźć miejsce, w którym będą się dobrze czuli

Kontekst

Dla wielu osób z niepełnosprawnością największą barierą w korzystaniu z przestrzeni publicznej są nie tyle utrudnienia architektoniczne, co brak rzetelnej informacji na temat miejsc i wydarzeń. Dzięki dokładnemu opisowi mogą sami określić, czy dane miejsce jest na nich dostępne. Misją Fundacji Dostępny Świat jest  zachęcenie osób niepełnosprawnych do eksplorowania nowych miejsc poza najbliższym otoczeniem.  

Cel

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania, które zapewni łatwy dostęp do informacji na temat miejsc i wydarzeń, i ułatwi wyszukiwanie wśród nich tych najlepiej dopasowanych do różnych potrzeb użytkowników. 

Moja rola:

UX Researcher, UX Designer                           w 4 osobowym zespole

 

Czas trwania:

od lutego 2022  do chwili obecnej

Narzędzia:

 • Figjam
 • Figma
Do tej pory dostarczyliśmy klientowi:
 • raport z desk research
 • raport z wywiadów pogłębionych
 • mapy doświadczeń użytkownika
 • makiety lo-fi

Warsztaty z przedstawicielami Fundacji

Współpracę z Fundacją zaczęliśmy od wspólnego warsztat, który pozwolił nam:

 • poznać cele Fundacji w związku z projektem,
 • doprecyzować grupę docelową,
 • omówić oczekiwania i wytyczne do projektu,
 • ustalić plan działania, wyznaczyć ramy czasowe. 

Badania

Cel badań

Poznanie potrzeb w świecie cyfrowym i w przestrzeni publicznej osób z niepełnosprawnością w kontekście planowania wizyt w nowych miejscach.

Pytania badawcze

Jakie potrzeby w świecie cyfrowym mają osoby z niepełnosprawnością? Z jakimi barierami się tam spotykają? Jak sobie z nimi radzą?

Jakie potrzeby w przestrzeni publicznej mają osoby z niepełnosprawnością? Z jakimi barierami się tam spotykają? Jak sobie z nimi radzą?

W jaki sposób planują wyjścia do nowych miejsc?

Desk research

Podczas desk researchu zebraliśmy wiedzę na temat potrzeb w świecie cyfrowym i przestrzeni publicznej osób z:

 • niepełnosprawnością ruchową dolnych i górnych kończyn,
 • niepełnosprawnością wzrokową (osoby niewidome i słabowidzące)
 • niepełnosprawnością słuchową
 • niepełnosprawnością intelektualną. 

W raporcie zawarliśmy także praktyczne wskazówki, o czym powinniśmy pamiętać projektując rozwiązanie cyfrowe dla osób z określonymi typami niepełnosprawności. 

Zobacz:  

Wywiady pogłębione

Rekrutacja do badania

Do badania wytypowaliśmy osoby:

 • z niepełnością ruchową (poruszające się na wózku lub o  kulach) oraz wzrokową (osoby niewidome i słabowidzące),
 • w wieku od 16 lat (nie stawiałyśmy górnej granicy wiekowej, ponieważ osoby starsze również należą do grupy docelowej),
 • korzystające z urządzeń – smartfona lub komputera,
 • uczęszczające do miejsc publicznych lokale, instytucje kulturalne, wydarzenia, urzędy). 

Cel badania

Celem badania było sprawdzenie, jakie są potrzeby badanych w kontekście wyjść do nowych miejsc. Co robią krok po kroku, planując takie wyjście? Jakie są ich oczekiwania?  Jakie trudności i ułatwienia napotykają?

Pytania

Pytania dotyczyły wizyt w 3 typach miejsc, wyodrębnionych ze względu na ich charakterystykę: lokale gastronomiczne, urzędy i wydarzenia kulturalne. Jednym z pytań było fabularyzowane zadanie polegające na zaplanowaniu  wyjścia do nowego miejsca. Chcieliśmy zaobserwować z jakich narzędzi korzystają nasi badani, które elementy stron są  dla nich kluczowe, jak po nich nawigują. 

Wywiady 

Udało nam się przeprowadzić badania z 10 osobami (5 osób z niepełnosprawnością ruchową i 5 osób z niepełnosprawnością wzroku).

 

Wnioski

Główne potrzeby badanych z niepełnosprawnością ruchową, jakie uwidoczniły się w wywiadach:

 • zaawansowane opcje wyszukiwania, filtrowanie,
 • szczegółowe, precyzyjne informacje wraz z parametrami i wieloma autentycznymi zdjęciami,
 • potwierdzenie wiarygodności informacji, na ile są aktualne i zgodne z rzeczywistością.

Główne potrzeby badanych z niepełnosprawnością wzrokową:

 • informacje pomagające odnaleźć drogę i wejście do nowego miejsca,
 • skrócenie czasu poszukiwania potrzebnych informacji, 
 • przystosowanie stron do czytnika ekranu i innych technologii wspierających.
Analiza wywiadów z osobami z niepełnosprawnością ruchową

Benchmarking

Każdy z zespołu wybrał 3-4 strony, aplikacje do przeanalizowania wg określonych kryteriów:

1. Wyszukiwanie, filtrowanie

2. Prezentowanie listy wyników wyszukiwania (listy miejsc, wydarzeń)

3. Prezentacja szczegółowych informacji o miejscu, wydarzeniu

4. Prezentacja treści porad, wpisów blogowych

5. Dodawanie nowych treści i sygnalizowanie niezgodności treści z rzeczywistością

5. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Wybrane przeze mnie strony do analizy:

 • AccessAble
 • Mobidat
 • Visitberlin.de
 • Bookingbility
 • LepszyWeb
Przygotowana przeze mnie część analizy

MVP

Wywiady pogłębione przesunęły się znacznie w czasie. Mieliśmy świadomość, że czekając na ich rezultaty nie zdążymy dostarczyć na czas mvp. Postanowiliśmy oprzeć się na wiedzy zdobytej podczas warsztatów z Fundacją, desk researchu, wywiadów z dwoma grupami (osoby z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową) i benchmarkingu, i następnie przejść do projektowania makiet lo-fi, modyfikując je później w oparciu o wnioski z wywiadów indywidualnych z kolejnymi grupami. 

Zdecydowaliśmy, że  mvp będzie się składać z:

 • widoku strony głównej, 
 • widoku listy wyników wyszukiwania, 
 • widoku szczegółowej karty miejsca. 

Zanim przeszliśmy do makiet w figmie, wygenerowaliśmy dziesiątki pomysłów na papierowych szkicach. 

Makiety lo-fi

Każdy z zespołu przygotował 2-3 propozycje makiet do każdego widoku. Każdą z nich omówiliśmy, skomentowaliśmy, decydując na końcu, które elementy wykorzystamy w finalnej makiecie. 


Na makietach staraliśmy się uwzględnić różne stany – gdy informacji i tekstu będzie bardzo dużo lub nie będzie wcale. 

Wyszukiwarka

 • w pierwszym etapie możliwe będzie wyszukiwanie  miejsc tylko w Krakowie – informujemy o tym użytkownika zaraz na wstępie, w późniejszych etapach przewidujemy dodanie wyboru innych miast,
 • w najważniejszym miejscu umieściliśmy wyszukiwarkę (możliwość wpisania dowolnej frazy, np. nazwy znanej kawiarni) z podpowiedzią, czego dotyczy wyszukiwarka,
 • możliwość przeglądania miejsc z wybranej kategorii (np. gastronomia). W kolejnym widoku można ten wybór zawęzić do bardziej szczegółowych kategorii (np. restauracje, kawiarnie)
 • sekcja „Ostatnio dodane” ma pokazać użytkownikom, że portal wciąż się rozwija, wciąż dodawane są nowe rekordy, 
 • sekcja „Polecane miejsca” w pierwszym etapie prezentować będzie wybrane przez Fundację miejsca, które wyróżniają się pod względem dostępności, na dalszym etapie będą to miejsca najwyżej oceniane przez użytkowników,
 • sekcja „Polecane wydarzenia” ma zwrócić uwagę użytkowników na nadchodzące wydarzenia. Nie wiemy jak Fundacja poradzi sobie z wprowadzeniem tego typu szybko dezaktualizujących się informacji na wczesnym etapie projektu, dlatego sekcja ta znajduje się najniżej, żeby „nie świecić pustkami”, później można przenieść ją wyżej.

Lista wyników wyszukiwania

 • chcieliśmy umożliwić użytkownikom wstępne porównanie miejsc już w tym widoku, bez konieczności przechodzenia  do szczegółowej karty miejsca, stąd poza danymi teleadresowymi umieściliśmy informacje o głównych ułatwieniach, utrudnieniach w danym miejscu,
 •  zdjęcie ma ułatwić powrót do miejsca, które zainteresowało użytkownika, 
 • informacja o aktualizacji jest wskazówka na ile aktualny i wiarygodny jest opis miejsca;
 • dodatkowe filtry: wyszukiwanie w obrębie dzielnic, zawężenie ogólnej kategorii miejsc do bardziej szczegółowych, 
 • filtrowanie wg ułatwień dla osób z określonymi ograniczeniami ma pomóc użytkownikom w znalezieniu optymalnego miejsca, mogą z
 • paginacja ułatwia powrót do wcześniej przeglądanych miejsc, które wydały się interesujące.

Karta miejsca

 • możliwość podglądu lokalizacji miejsca na mapie (to często decydujące kryterium wyboru miejsca) oraz zdjęcia wejścia głównego,
 • praktyczne informacje – godziny otwarcia, zakres cenowy,
 • miejsce na krótki opis miejsca (np. rodzaj serwowanej kuchni, rodzaj wydarzenia),
 • szczegółowe informacje o miejscu podzielone na 4 zakładki: ułatwienia, utrudnienia, układ budynku, dojazd
 • w każdej zakładce informacje są skategoryzowane, zawierają szczegółowy opis oraz zdjęcia, które często lepiej oddają rzeczywisty stan niż słowa,
 • opcja komentowania jako najłatwiejsza do wdrożenia, daje użytkownikom możliwość zweryfikowania informacji o miejscu z ich perspektywy. Komentarze mogą zasygnalizować Fundacji, że coś się zmieniło w danym miejscu od czasu ich weryfikacji.  W późniejszym etapie chcielibyśmy wprowadzić opcję oceniania miejsca oraz zgłaszania niezgodności opisu z rzeczywistością,
 • nawigacja „Następne/ Poprzednie miejsce” ma zaoszczędzić użytkownikowi powrotu do listy wyszukiwania, ułatwić przeglądanie kolejnych miejsc, poniżej informacja jakie miejsce będzie następne lub poprzednie.

Kolejne kroki w tej iteracji

 • wywiady pogłębione z osobami niesłyszącymi i seniorami,
 • przygotowanie wytycznych dla zespołu UI i programistów, dotyczących dostępności, 
 • testy z użytkownikami i wprowadzenie kolejnych zmian,
 • przygotowanie wytycznych i warsztatów dla osób odpowiedzialnych za wprowadzanie treści w portalu.

Rozwój produktu

Na dalszym etapie  rozwoju produktu rozważamy dodanie takich funkcjonalności jak:

 • możliwość wyboru innych miast, wyszukiwania po kodzie pocztowym,
 •  możliwość oceniania miejsc przez użytkowników, wprowadzenie rankingu, opinii,
 • formularz zgłaszania niezgodności opisu miejsca z rzeczywistością,
 • zapisywanie i udostępnianie ulubionych miejsc,
 • baza wiedzy z poradami dla osób z różnymi ograniczeniami,
 • optymalizacja procesu uzupełniania treści, dodawania nowych miejsc, wydarzeń.

Czego nauczył mnie ten projekt

 • elastycznego podejścia do projektu,
 • dostosowywania narzędzi do potrzeb konkretnego projektu i głębszego zastanowienia się na ich doborem,
 • współpracy z programistami, szukania z nimi kompromisowych rozwiązań,
 • że czasem dobrze jest nastawić stoper, a na pewno warto ustalać agendę spotkań zespołowych, wyznaczać konkretny czas na poszczególne punkty i się go trzymać,
 • i że wciąż jeszcze muszę się dużo nauczyć w kwestiach dostępności.

Nad czym obecnie pracujemy 

Obecnie pracujemy nad makietami lo-fi wersji mobilnej. Największym wyzwaniem jest zaprojektowanie wygodnych w obsłudze filtrów.